12. ročník
26. - 27. 7. 2024

Kontakty

Realizačný tým pretekov

  Pavol Bečarik  /Riaditeľ pretekov/
  +421 905 326 164
  p.becarik@becarik.sk
  Peter Šofranko  / správca prihlášok/
  prihlasky@333extreme.sk

Organizátor pretekov

Oblastná organizácia cestovného ruchu
Slovenský raj & Spiš
Nábrežie Hornádu č.14
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika
  Michaela Kriváňová, MA  / výkonná riaditeľka OOCR/
  +421 948 846 506
  info@raj-spis.sk
  riaditel@raj-spis.sk
  www.vraji.sk