9. ročník
23. - 24. 7. 2021

Propozície k pretekom

Hlavné fakty o pretekoch

  Miesto štartu a cieľa: Hlavné trate: Spišská Nová Ves, Športová Hala, Za Hornádom 898/15 (48.937894, 20.564220)
Rodinná trať : Radničné námestie 279/4 (48.9436951, 20.5675567)
  Prezentácia:

22.7.2021 (štvrtok) od 19.00 do 20.30 hod (333 a 222)
23.7.2021 (piatok) od 6:45 do 7:45 hod. (333 a 222)
23.7.2021 (piatok) od 17:00 do 20:00 hod (111 a 66)
24.7.2021 (sobota) od 7:00 do 7:45 hod. (111 a 66)
24.7.2021 (sobota) od 12:30 do 13.45 hod.(rodinná)

  Štart: 333 km a 222 km: piatok 23. 7. 2021 o 8:00 hod.
111 km: sobota 24. 7. 2021 o 8:00 hod.
66 km, 66 km e-bike: sobota 24. 7. 2021 o 9:00 hod.
11 km - rodinná trať: sobota 24. 7. 2021 o 14:00 hod.
  Vyhodnotenie: 24.7.2021 (sobota) o 17.00 (Športová hala)
  Časový limit pretekov: 33 hodín
  Kategórie: muži, ženy, muži - e-bike, ženy - e-bike, rodinná trať

Informácie pre pretekárov

Poistenie

V cene štratovného je zahrnuté pre každého účastníka pretekov poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie pre prípad zásahu horskej záchrannej služby.

Účastníci

Tieto preteky sú bez vonkajšej podpory! Vzhľadom na obmedzené možnosti značenia trás v Národom parku Slovenský raj pripomíname potrebu stiahnutia a používania GPS navigácie (vzhľadom na rozšírenie počtu trás a zvýšenie počtu štartujúcich budú tento rok pretekárom poskytnuté mapy bez predkreslených tratí). Všetci účastníci súťažia na súťaži na vlastné riziko! V čase prezentácie každý účastník podpíše vyhlásenie, že súťaží v pretekoch na vlastné riziko. Pre účastníkov mladších ako 18 rokov v čase podujatia organizátor vyžaduje písomný súhlas rodiča a zdravotný certifikát (lekárske potvrdenie). Rovnako sa vyžaduje súhlas so spracovaním osobných údajov organizátormi a spoluorganizátormi podujatia, ako aj súhlas so zverejnením fotografií účastníkov vzniknutých počas podujatia slúžiacim na informáciu o podujatí a propagáciu podujatia (GDPR). Každý účastník so zaplateným štartovným zaregistrovaný elektronicky do 10. júla 2021 získava zľavu na štartovnom a dostane suvenír: tričko s logom podujatia. Preteky zahŕňajú aj ceny losované v tombole.
Požadované vybavenie : Cyklistická prilba, GPS alebo kamerové zariadenia, mobilný telefón.
Odporúčané vybavenie : Zariadenie potrebné na prežitie v prírode (zápalky, nože, tepelná fólia z hliníkovej fólie), základná lekárnička, náhradné batérie, svetlomety pláštenka a náhradné oblečenie. Po minuloročných skúsenostiach organizátori odporúčajú silné svetlo a používanie GPS alebo mobilného telefónu s tou správnou GPS aplikáciou na navigáciu, čo zabráni zbytočným oneskoreniam najmä v noci.
Ako jazdiť, odpočívať a spať : Rozhodnite sa, ako dlho budete jazdiť, kedy a ako dlho budete odpočívať. Preteky sú nepretržité, organizátor neposkytuje miesto na občerstvenie ani odpočinok. Je na každom účastníkovi, aby si rezervoval ubytovanie, alebo tábor na trati (na území NP SLRAJ a v jeho ochrannom pásme iba na povolených miestach).
Klasifikácia : Preteky nemajú žiadne prerušenia a poradie je určené časom na cieľovej čiare pretekov. Lehota na dokončenie trasy je 33 hodín. Po obmedzení sa výsledky interpretujú a vyhlásia sa ceny z tomboly. Okrem toho budú všetci účastníci, ktorí dosiahnu cieľovú čiaru nad tento limit, pridaný do zoznamu výsledkov pretekov. Dňa 24. júla 2021 bude cieľová rovina otvorená do 18.00 hod.
Pravidlá e-bike: V kategórii elektrobicyklov nie je povolená výmena batérií na trati. Batérie budú pred štartom označené a kontrolované v cieli.

Prihlášky

Prihláška

Prihlásiť sa môžete od 1.6.2021 prostredníctvom online prihlasovacieho formulára na: http://www.333extreme.sk. Nezabudnite uviesť typ trate, na ktorú sa hlásite. Uzávierka prihlášok prostredníctvom internetu s úhradou štartovného vo výške
- 25 € pre trate 333 km a 222 km
- 20 € pre trate 111 km a 66 km
je do 10.7.2021 (sobota 24:00).
Po tomto termíne je možná online registrácia alebo registrácia na mieste so zvýšeným štartovným (štvrtok večer 22.7.2021, resp. piatok 23.7.2021 ráno do 7:30h), avšak s výškou štartovného 30€ pre všetky trate a bez nároku na suvenír. Nárok na suvenír (tričko) majú tí pretekári, ktorí sa elektronicky prihlásia a uhradia štartovné do 10. 7. 2021!

Platba

IBAN: SK82 7500 0000 0040 1955 5186
SWIFT - BIC kód banky: CEKOSKBX
Ako variabilný symbol zadajte Vaše štartovacie číslo pridelené pri registrácii.
Názov banky: Československá obchodná banka, a. s.
Názov účtu: OOCR Slovenský raj & Spiš
Adresa: Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko
(Pri realizácii platby zo zahraničia sa uistite, že organizátor dostane plnú sumu štartovného načas a že zaplatíte všetky poplatky takejto platby – všetky medzinárodné platby musia byť realizované s titulom OUR!)
Prihláška sa považujeme za záväznú až po uhradení štartovného!

Trasy pretekov

 

Hlavná trať

Vzdialenosť: 333 km
Prevýšenie: cca. 5 500 m
Povrch: Asfalt cca 60%,
spevnené lesné cesty cca 40%
   

   Skrátená trať

Vzdialenosť: 222 km
Prevýšenie: cca. 3 900 m
Vzdialenosť: 111 km
Prevýšenie: cca. 2 200 m
Vzdialenosť: 66 km a 66 km (e-bike)
Prevýšenie: cca. 1 400 m
Povrch: Asfalt cca 30%,
spevnené lesné cesty cca 70%

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu trasy.
Oficiálny záznam GPS bude prístupný dva týždne pred štartom

Profil trasy 333km

Profil trasy 222km

Profil trasy 111km

Profil trasy 66km