12. ročník
26. - 27. 7. 2024

Propozície k pretekom

Hlavné fakty o pretekoch

  Miesto štartu a cieľa: Hlavné trate: Spišská Nová Ves, Športová Hala, Za Hornádom 898/15, (48.937894, 20.564220)
  Prezentácia:

25.07.2024 (štvrtok) od 19:00 do 20:30 hod. (333 a 222)
26.07.2024 (piatok) od 6:45 do 7:45 hod. (333 a 222) a od 17:00 do 20:00 hod. (111 a 66)
27.07.2024 (sobota) od 7:00 do 7:45 hod. (111 a 66)
27.07.2024 (sobota) od 12:30 do 13:45 hod. (rodinná trať)

  Kategórie:

333 km - muži od 18 do 39 rokov vrátane, muži 40 a viac, ženy 18 a viac
222 km - muži od 18 do 39 rokov vrátane, muži 40 a viac, ženy od 18 do 39 vrátane, ženy 40 a viac
111 km - muži od 18 do 39 rokov vrátane, muži 40 a viac, ženy od 18 do 39 vrátane, ženy 40 a viac
66 km - muži / ženy bez obmedzenia veku
66 km e-bike - muži / ženy bez obmedzenia veku
rodinná trať – podmienka – aspoň jedno dieťa do 10 rokov
(pre účastníkov mladších ako 18 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu)
Preteky na odrážadlách – Detské dopravné ihrisko

  Štart: 333 km a 222 km: piatok 26.07.2024 o 8:00 hod.
111 km: sobota 27.07.2024 o 8:00 hod.
66 km, 66 km e-bike: sobota 27.07.2024 o 8:00 hod.
111 m preteky na odrážadlách - sobota 27.07.2024 o 10:00 hod.
11 km - rodinná trať: sobota 27.07.2024 o 14:00 hod.
  Vyhodnotenie: 27.7.2024 (sobota) o 17.00 (Športová hala)
  Časový limit pretekov: 33 hodín
  Kategórie: muži, ženy, muži - e-bike, ženy - e-bike, rodinná trať, preteky na odrážadlách

Informácie pre pretekárov

Poistenie

V sume poistného na jeden deň a jednu osobu za 3,77€ ktoré je súčasťou štartovného sú zahrnuté
-náklady na zásah horskej služby, a balík ktorý pozostáva s pripoistení:
-Poistenie zodpovednosti 33 193,92 EUR
-TNÚ - Trvalé následky úrazu 6 638,78 EUR
-SÚ - Smrť následkom úrazu 3 319,39 EUR
- Poistenie batožiny 663,88 EUR
Pretekári na trati 333km sú poistení na dva pretekové dni.

Účastníci

Tieto preteky sú bez vonkajšej podpory! Vzhľadom na obmedzené možnosti značenia trás v Národom parku Slovenský raj pripomíname potrebu stiahnutia a používania GPS navigácie (vzhľadom na rozšírenie počtu trás a zvýšenie počtu štartujúcich budú tento rok pretekárom poskytnuté mapy bez predkreslených tratí). Všetci účastníci súťažia na súťaži na vlastné riziko! V čase prezentácie každý účastník podpíše vyhlásenie, že súťaží v pretekoch na vlastné riziko. Pre účastníkov mladších ako 18 rokov v čase podujatia organizátor vyžaduje písomný súhlas rodiča a zdravotný certifikát (lekárske potvrdenie). Rovnako sa vyžaduje súhlas so spracovaním osobných údajov organizátormi a spoluorganizátormi podujatia, ako aj súhlas so zverejnením fotografií účastníkov vzniknutých počas podujatia slúžiacim na informáciu o podujatí a propagáciu podujatia (GDPR). Každý účastník so zaplateným štartovným zaregistrovaný elektronicky do 14. júla 2024 získava zľavu na štartovnom a dostane suvenír: tričko s logom podujatia. Preteky zahŕňajú aj ceny losované v tombole.
Požadované vybavenie : Cyklistická prilba, GPS alebo kamerové zariadenia, mobilný telefón.
Odporúčané vybavenie : Zariadenie potrebné na prežitie v prírode (zápalky, nože, tepelná fólia z hliníkovej fólie), základná lekárnička, náhradné batérie, svetlomety pláštenka a náhradné oblečenie. Po minuloročných skúsenostiach organizátori odporúčajú silné svetlo a používanie GPS alebo mobilného telefónu s tou správnou GPS aplikáciou na navigáciu, čo zabráni zbytočným oneskoreniam najmä v noci.
Ako jazdiť, odpočívať a spať : Rozhodnite sa, ako dlho budete jazdiť, kedy a ako dlho budete odpočívať. Preteky sú nepretržité, organizátor neposkytuje miesto na občerstvenie ani odpočinok. Je na každom účastníkovi, aby si rezervoval ubytovanie, alebo tábor na trati (na území NP SLRAJ a v jeho ochrannom pásme iba na povolených miestach).
Klasifikácia : Preteky nemajú žiadne prerušenia a poradie je určené časom na cieľovej čiare pretekov. Lehota na dokončenie trasy je 33 hodín. Po obmedzení sa výsledky interpretujú a vyhlásia sa ceny z tomboly. Okrem toho budú všetci účastníci, ktorí dosiahnu cieľovú čiaru nad tento limit, pridaný do zoznamu výsledkov pretekov. Dňa 27. júla 2024 bude cieľová rovina otvorená do 18.00 hod.
Pravidlá e-bike: V kategórii elektrobicyklov nie je povolená výmena batérií na trati. Batérie budú pred štartom označené a kontrolované v cieli.

Prihlášky

Prihláška

Prihlásiť sa môžete od 12.6.2024 prostredníctvom online prihlasovacieho formulára na: http://www.333extreme.sk/prihlaska. Nezabudnite uviesť typ trate, na ktorú sa hlásite. Uzávierka prihlášok prostredníctvom internetu s úhradou štartovného vo výške
- 30 € pre trate 333 km a 222 km
- 25 € pre trate 111 km a 66 km
je do 14.7.2024 (nedeľa 24:00).
Po tomto termíne je možná online registrácia alebo registrácia na mieste so zvýšeným štartovným, avšak s výškou štartovného 35€ pre všetky trate a bez nároku na suvenír. Nárok na suvenír (tričko) majú tí pretekári, ktorí sa elektronicky prihlásia a uhradia štartovné do 14.7.2024!

Trasy pretekov 2024

 

Hlavná trať

Vzdialenosť: 333 km
Prevýšenie: cca. 5 367 m
Povrch: Asfalt cca 60%,
spevnené lesné cesty cca 40%
       

  Skrátená trať

Vzdialenosť: 222 km
Prevýšenie: cca. 3 294 m
Vzdialenosť: 111 km
Prevýšenie: cca. 2 331 m
Vzdialenosť: 66 km a 66 km (e-bike)
Prevýšenie: cca. 1 600 m
Vzdialenosť: 16 km (rodinná)
Prevýšenie: cca. 198 m
Povrch: Asfalt cca 30%,
spevnené lesné cesty cca 70%

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu trasy.
Oficiálny záznam GPS bude prístupný dva týždne pred štartom

Profil trasy 333km

Profil trasy 222km

Profil trasy 111km

Profil trasy 66km