Milí športoví priatelia,

IX. ročník cyklopretekov Spišských 333 EXTREME máme úspešne za sebou a radi by sme sa poďakovali všetkým,
vďaka ktorým sa stalo toto podujatie úspešné.

Veľká vďaka patrí aj sponzorom za finančnú, materiálnu, ale aj technickú podporu, dobrovoľníkom a sympatizantom, čo opäť pozdvihlo úroveň celých pretekov.

A v neposlednom rade patrí poďakovanie športovcom Spišských 333 EXTREME.

Tešíme sa na stretnutie pri ďalšom, jubilejnom, 10. ročníku - 22. a 23. Júl 2022.

 

„Keď si myslíš, že už nemôžeš, môžeš ešte trikrát toľko!“


10. ročník
22. - 23. 7. 2022

Propozície k pretekom

Hlavné fakty o pretekoch

  Miesto štartu a cieľa: Hlavné trate: Spišská Nová Ves, Športová Hala, Za Hornádom 898/15 (48.937894, 20.564220)
Rodinná trať : Radničné námestie 279/4 (48.9436951, 20.5675567)
  Prezentácia:

22.7.2021 (štvrtok) od 19.00 do 20.30 hod (333 a 222)
23.7.2021 (piatok) od 6:45 do 7:45 hod. (333 a 222)
23.7.2021 (piatok) od 17:00 do 20:00 hod (111 a 66)
24.7.2021 (sobota) od 7:00 do 7:45 hod. (111 a 66)
24.7.2021 (sobota) od 12:30 do 13.45 hod.(rodinná)

  Štart: 333 km a 222 km: piatok 23. 7. 2021 o 8:00 hod.
111 km: sobota 24. 7. 2021 o 8:00 hod.
66 km, 66 km e-bike: sobota 24. 7. 2021 o 9:00 hod.
11 km - rodinná trať: sobota 24. 7. 2021 o 14:00 hod.
  Vyhodnotenie: 24.7.2021 (sobota) o 17.00 (Športová hala)
  Časový limit pretekov: 33 hodín
  Kategórie: muži, ženy, muži - e-bike, ženy - e-bike, rodinná trať

Informácie pre pretekárov

Poistenie

V cene štratovného je zahrnuté pre každého účastníka pretekov poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie pre prípad zásahu horskej záchrannej služby.

Účastníci

Tieto preteky sú bez vonkajšej podpory! Vzhľadom na obmedzené možnosti značenia trás v Národom parku Slovenský raj pripomíname potrebu stiahnutia a používania GPS navigácie (vzhľadom na rozšírenie počtu trás a zvýšenie počtu štartujúcich budú tento rok pretekárom poskytnuté mapy bez predkreslených tratí). Všetci účastníci súťažia na súťaži na vlastné riziko! V čase prezentácie každý účastník podpíše vyhlásenie, že súťaží v pretekoch na vlastné riziko. Pre účastníkov mladších ako 18 rokov v čase podujatia organizátor vyžaduje písomný súhlas rodiča a zdravotný certifikát (lekárske potvrdenie). Rovnako sa vyžaduje súhlas so spracovaním osobných údajov organizátormi a spoluorganizátormi podujatia, ako aj súhlas so zverejnením fotografií účastníkov vzniknutých počas podujatia slúžiacim na informáciu o podujatí a propagáciu podujatia (GDPR). Každý účastník so zaplateným štartovným zaregistrovaný elektronicky do 10. júla 2021 získava zľavu na štartovnom a dostane suvenír: tričko s logom podujatia. Preteky zahŕňajú aj ceny losované v tombole.
Požadované vybavenie : Cyklistická prilba, GPS alebo kamerové zariadenia, mobilný telefón.
Odporúčané vybavenie : Zariadenie potrebné na prežitie v prírode (zápalky, nože, tepelná fólia z hliníkovej fólie), základná lekárnička, náhradné batérie, svetlomety pláštenka a náhradné oblečenie. Po minuloročných skúsenostiach organizátori odporúčajú silné svetlo a používanie GPS alebo mobilného telefónu s tou správnou GPS aplikáciou na navigáciu, čo zabráni zbytočným oneskoreniam najmä v noci.
Ako jazdiť, odpočívať a spať : Rozhodnite sa, ako dlho budete jazdiť, kedy a ako dlho budete odpočívať. Preteky sú nepretržité, organizátor neposkytuje miesto na občerstvenie ani odpočinok. Je na každom účastníkovi, aby si rezervoval ubytovanie, alebo tábor na trati (na území NP SLRAJ a v jeho ochrannom pásme iba na povolených miestach).
Klasifikácia : Preteky nemajú žiadne prerušenia a poradie je určené časom na cieľovej čiare pretekov. Lehota na dokončenie trasy je 33 hodín. Po obmedzení sa výsledky interpretujú a vyhlásia sa ceny z tomboly. Okrem toho budú všetci účastníci, ktorí dosiahnu cieľovú čiaru nad tento limit, pridaný do zoznamu výsledkov pretekov. Dňa 24. júla 2021 bude cieľová rovina otvorená do 18.00 hod.
Pravidlá e-bike: V kategórii elektrobicyklov nie je povolená výmena batérií na trati. Batérie budú pred štartom označené a kontrolované v cieli.

Prihlášky

Prihláška

Prihlásiť sa môžete od 1.6.2021 prostredníctvom online prihlasovacieho formulára na: http://www.333extreme.sk. Nezabudnite uviesť typ trate, na ktorú sa hlásite. Uzávierka prihlášok prostredníctvom internetu s úhradou štartovného vo výške
- 25 € pre trate 333 km a 222 km
- 20 € pre trate 111 km a 66 km
je do 10.7.2021 (sobota 24:00).
Po tomto termíne je možná online registrácia alebo registrácia na mieste so zvýšeným štartovným (štvrtok večer 22.7.2021, resp. piatok 23.7.2021 ráno do 7:30h), avšak s výškou štartovného 30€ pre všetky trate a bez nároku na suvenír. Nárok na suvenír (tričko) majú tí pretekári, ktorí sa elektronicky prihlásia a uhradia štartovné do 10. 7. 2021!

Platba

IBAN: SK82 7500 0000 0040 1955 5186
SWIFT - BIC kód banky: CEKOSKBX
Ako variabilný symbol zadajte Vaše štartovacie číslo pridelené pri registrácii.
Názov banky: Československá obchodná banka, a. s.
Názov účtu: OOCR Slovenský raj & Spiš
Adresa: Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko
(Pri realizácii platby zo zahraničia sa uistite, že organizátor dostane plnú sumu štartovného načas a že zaplatíte všetky poplatky takejto platby – všetky medzinárodné platby musia byť realizované s titulom OUR!)
Prihláška sa považujeme za záväznú až po uhradení štartovného!

Trasy pretekov 2021

 

Hlavná trať

Vzdialenosť: 333 km
Prevýšenie: cca. 5 500 m
Povrch: Asfalt cca 60%,
spevnené lesné cesty cca 40%
   

   Skrátená trať

Vzdialenosť: 222 km
Prevýšenie: cca. 3 900 m
Vzdialenosť: 111 km
Prevýšenie: cca. 2 200 m
Vzdialenosť: 66 km a 66 km (e-bike)
Prevýšenie: cca. 1 400 m
Povrch: Asfalt cca 30%,
spevnené lesné cesty cca 70%

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu trasy.
Oficiálny záznam GPS bude prístupný dva týždne pred štartom

Profil trasy 333km 2021

Profil trasy 222km 2021

Profil trasy 111km 2021

Profil trasy 66km 2021

Profil trasy 10km 2021