Dôležité informácie pre účastníkov

Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš
20. – 21.7.2018, Spišská Nová Ves / Slovensko

Spišských 333 EXTREME sú nonstop preteky určené pre nadšencov horskej (MTB) cyklistiky, ktorí sú odhodlaní zabojovať s prírodou Spiša na bicykli aj na hranici svojich možnosť.

„Keď si myslíš, že už nemôžeš, môžeš ešte trikrát toľko!“

Spišských 333 EXTREME je obrovskou výzvou, pri ktorej otestuješ sám seba, zabojuješ so svojím ja v extrémne náročných pretekoch bez podpory. Siahneš na dno svojich fyzických aj psychických síl, ale v cieli sa všetko premení na pocit skutočného uspokojenia. Popri súťažnom nasadení spoznáš jedinečné prírodné krásy regiónu Spiš i mnoho nových priateľov a ich životnú filozofiu.

Nezáleží na poradí v cieli, nezáleží na cenách. Tvojím víťazstvom bude absolvovanie V. ročníka týchto krásnych extrémnych pretekov po vybraných existujúcich i nových cyklotrasách Spiša, ktoré organizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš www.spis-region.sk , www.vraji.sk .

Spišských 333 EXTREME sú nielen preteky a test vlastného cyklistického umenia a síl, ale je to športová i spoločenská udalosť na podporu a propagáciu Spiša ako zaujímavého cykloturistického regiónu pre všetkých, ktorí radi trávia svoj voľný čas a dovolenku aktívne.

„Každé trápenie raz skončí.“

HLAVNÉ FAKTY O PRETEKOCH

Miesto štartu a cieľa: Športová hala, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves
Prezentácia: 20.7. 2018 (štvrtok) od 19.00 do 20.30 hod.
21.7. 2018 (piatok) od 6.30 do 7.30 hod.
Štart: 21.7. 2018 (piatok) o 8.00 hod.
Vyhodnotenie: 22.7. 2018 (sobota) o 18.00 hod.
Časový limit pretekov: 33 hodín
Kategórie: Muži, Ženy
 
Hlavná trať
Dĺžka pretekov: 333 kilometrov
Prevýšenie: 8 291 metrov
Povrch: Asfalt cca 60 %, spevnené lesné cesty cca 40%
   
Skrátená trať  
Dĺžka pretekov: 211 kilometrov
Prevýšenie: 5 585 metrov
Povrch: Asfalt cca 30 %, spevnené lesné cesty cca 70%

 

TRASA

Značenie: Trať je vytýčená takmer výlučne po značených cyklotrasách v regióne Spiša. V úsekoch mimo oficiálnych trás sa budú účastníci orientovať podľa poskytnutej mapy, podľa GPS, prípadne podľa doplnkového značenia organizátora. Každý účastník dostane od organizátora tlačenú mapu s vyznačením líniovej trate a umiestnením kontrolných bodov. Mapa trasy bude zverejnená vo forme mapy a stiahnuteľného súboru pre GPS prístroje na stránke Trasa a Súbory na stiahnutie .

Kontrolné body: Pre účel kontroly absolvovania kompletnej trasy slúži záznam z GPS prístroja alebo fotografie (s časovými údajmi, EXIF) vyznačených kontrolných bodov. Kontrolnými bodmi sú smerovníky, ktoré sú vyznačené v mape.

Pohyb na trase: Účastník sa musí pohybovať iba vlastnou silou (elektro-bicykle nie sú dovolené). Trať musí prejsť celú, nesmie si ju nikde skrátiť. Nedodržaním týchto pravidiel oklameš len sám seba! V prípade, že účastník opustí trasu (nocľah, občerstvenie a pod.), pokračuje v pretekoch v bode, kde trať opustil. Predčasné ukončenie pretekov je potrebné nahlásiť SMS na tel. č. +421 905 326 164 (uveďte štartovné číslo a informáciu, napr. „25 - končím“). Pri pohybe po cestných komunikáciách rešpektujte pravidlá cestnej premávky. Trasa prechádza národným parkom a niekoľkými chránenými územiami, preto dodržiavajte pravidlá o ochrane životného prostredia (zakladanie ohňa, odpadky a pod.)!

Štart pretekov: Prebehne za asistencie polície, ktorá pretekárov prevedie propagačnou jazdou námestím Spišskej Novej Vsi až na okraj mesta. V tomto úseku sa nepredbiehajte, aby nedochádzalo ku kolíziám!

„Na súťaženie bude dostatok priestoru za mestom.“

ÚČASTNÍCI

Tieto preteky sú bez podpory!
Preteky absolvujú účastníci na vlastné riziko! Súčasne s prihláškou alebo pri prezentácií účastník podpíše vyhlásenie, že štartuje na vlastnú zodpovednosť. Zároveň s prihláškou vyplní účastník údaje pre uzavretie poistenia. *** V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov v čase konania pretekov organizátor požaduje úradne overený písomný súhlas rodiča a potvrdenie o zdravotnom stave. Účastníci prihlásení elektronickou formou do 11.7.2018 (vrátane) , ktorí do tohto termínu zároveň uhradia štartovné, dostanú suvenír v podobe trička s logom podujatia.
Súčasťou pretekov bude žrebovanie tomboly o vecné ceny.

Povinná výbava: Cyklistická prilba. Prístroj GPS alebo fotoaparát. Mobilný telefón.

Odporúčaná výbava: Základné vybavenie na prežitie v prírode (zápalky, nôž, termo alu-fólia). Základná lekárnička. Náhradné batérie. Čelovka. Pláštenka a náhradné oblečenie. Repelent. Po skúsenostiach z minulých ročníkov organizátor odporúča dostatočne výkonné svetlo a pre navigáciu použiť prístroj GPS alebo mobilný telefón s GPS modulom, vyhnete sa tak blúdeniu na trati hlavne v noci.

Režim jazdy, odpočinok a spánok: Každý účastník si sám určuje, ako dlho pôjde, kedy a ako dlho bude odpočívať. Preteky sa idú nonstop, organizátor nezabezpečuje žiadne miesta k občerstveniu alebo odpočinku. Je na každom účastníkovi, či si zabezpečí nocľah alebo bude bivakovať na trati.

Klasifikácia: Preteky sa idú bez prerušenia a poradie je určené podľa dosiahnutého času v cieli. Po časovom limite 33 hodín prebehne vyhodnotenie pretekov a zlosovanie tomboly. Účastníci, ktorí do cieľa prídu po určenom časovom limite, budú dodatočne dopísaní na výsledkovú listinu. Cieľ bude otvorený dňa 22.7.2018 do 20.00 hod.

ZÁZEMIE PRETEKOV

Pretekári budú mať k dispozícii WC a sprchy v priestoroch športovej haly, k dispozícií budú od piatka 21.7.2018 do soboty 22.7.2018. Parkovisko sa nachádza vedľa športovej haly. Bude zabezpečené zariadenie na umývanie bicyklov (vapka). Účastníci budú mať po absolvovaní pretekov 1x stravu a 1x nápoj.

STAV NÚDZE

V prípade zranenia v nedostupnom lesnom teréne, napríklad v Národnom parku Slovenský raj, kde nie je možný prístup sanitky, volajte Horskú záchrannú službu na tel. č. 18 300 alebo +421 53 4297 902, inak volajte Záchrannú zdravotnú službu na tel. č. 155. Polícia je k dispozícií na tel. č. 158, Hasičský a záchranný zbor na tel. č. 150. Všeobecne volajte na Integrovaný záchranný systém na tel. č. 112.

PRIHLÁŠKY

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online prihlasovacieho formulára na: http://register.333extreme.sk. Nezabudnite uviesť typ trate, na ktorú sa hlásite. Uzávierka prihlášok prostredníctvom internetu s úhradou štartovného vo výške 20€ je do 18.7.2018 (utorok 24:00). Po tomto termíne je možné podať prihlášku len pri prezentácii (štvrtok večer 20.7.2017, resp. piatok 21.7.2018 ráno), avšak s výškou štartovného 25€ a bez nároku na suvenír. Nárok na suvenír (tričko) majú tí pretekári, ktorí sa prihlásia a uhradia štartovné do 11. 7. 2018!

Danú sumu je potrebné uhradiť na účet IBAN: SK82 7500 0000 0040 1955 5186
SWIFT - BIC kód banky: CEKOSKBX.
Ako variabilný symbol zadajte Vaše štartovacie číslo.

Názov banky: Československá obchodná banka, a. s.
Názov účtu: OOCR Slovenský raj & Spiš
Adresa: Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko
(Pri realizácii platby zo zahraničia sa uistite, že organizátor dostane plnú sumu štartovného načas a že zaplatíte všetky poplatky takejto platby – všetky medzinárodné platby musia byť realizované s titulom OUR!)
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení štartovného!

UPOZORNENIE

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel pretekov a obmedzenie počtu štartujúcich. Organizátor nezabezpečuje ubytovanie pre účastníkov podujatia. Ubytovanie si v prípade potreby môžete vyhľadať a rezervovať online na: http://web4.deskline.net/snv/sk/accommodation/list

 

ORGANIZÁTOR

Informácie  
Web pretekov: www.333extreme.sk
E-mail:
   
Realizačný tím pretekov  
Riaditeľ pretekov: Pavol Bečarik
Tel. č.: +421 905 326 164
E-mail:
   
Správca prihlášok: Peter Šofranko
E-mail:
   
Organizátor pretekov OOCR Slovenský raj & Spiš
Oblastná organizácia cestovného ruchu
Slovenský raj & Spiš
Nábrežie Hornádu č.14
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika
 
Výkonný riaditeľ OOCR: Zuzana Záborská
Tel. č. OOCR: +421 948 846 506
E-mail OOCR:
Web OOCR: www.spis-region.sk , www.vraji.sk

Preteky sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

ORGANIZÁTOR

Propozície vo formáte PDF Propozície vo formáte PDF