6.ročník
20. - 21. 7. 2018

Propozície k pretekom

Hlavné fakty o pretekoch

  Miesto štartu a cieľa: Športová hala, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves
  Prezentácia: 19.7.2018(štvrtok) od 19.00 do 20.30 hod,
20.7.2018(piatok) od 6:45 do 7:45 hod
  Štart: 20.7.2018(piatok) o 8.00
  Vyhodnotenie: 21.7.2018(sobota) o 18.00
  Časový limit pretekov: 33 hodín
  Kategórie: muži,ženy, muži - e-bike, ženy - e-bike

Informácie pre pretekárov

Poistenie

V cene štratovného je zahrnuté pre každého účastníka pretekov poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie pre prípad zásahu horskej záchrannej služby.

Vyhodnotenie pretekov a žrebovanie tomboly

V sobotu 21.7.2018 o 18.00 hod. pred Športovou halou v Spišskej Novej Vsi.

Hlavná cena

Prihlášky

Prihláška

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online prihlasovacieho formulára na: http://register.333extreme.sk. Nezabudnite uviesť typ trate, na ktorú sa hlásite. Uzávierka prihlášok prostredníctvom internetu s úhradou štartovného vo výške 20€ je do 17.7.2018 (utorok 24:00). Po tomto termíne je možné podať prihlášku len pri prezentácii (štvrtok večer 19.7.2018, resp. piatok 20.7.2018 ráno), avšak s výškou štartovného 25€ a bez nároku na suvenír. Nárok na suvenír (tričko) majú tí pretekári, ktorí sa prihlásia a uhradia štartovné do 10. 7. 2018!

Platba

IBAN: SK82 7500 0000 0040 1955 5186
SWIFT - BIC kód banky: CEKOSKBX
Ako variabilný symbol zadajte Vaše štartovacie číslo.
Názov banky: Československá obchodná banka, a. s.
Názov účtu: OOCR Slovenský raj & Spiš
Adresa: Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko
(Pri realizácii platby zo zahraničia sa uistite, že organizátor dostane plnú sumu štartovného načas a že zaplatíte všetky poplatky takejto platby – všetky medzinárodné platby musia byť realizované s titulom OUR!)
Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení štartovného!

Účastníci

Tieto preteky sú bez vonkajšej podpory! Vzhľadom na obmedzené možnosti značenia trás v Národom parku Slovenský raj pripomíname potrebu stiahnutia a používania GPS navigácie (vzhľadom na rozšírenie počtu trás a zvýšenie počtu štartujúcich budú tento rok pretekárom poskytnuté mapy bez predkreslených tratí). Všetci účastníci súťažia na súťaži na vlastné riziko! V čase prezentácie každý účastník podpíše vyhlásenie, že súťaží v pretekoch na vlastné riziko. Pre účastníkov mladších ako 18 rokov v čase podujatia organizátor vyžaduje písomný súhlas rodiča a zdravotný certifikát (lekárske potvrdenie). Každý účastník so zaplateným štartovným zaregistrovaný elektronicky do 10. júla 2018 dostane suvenír: tričko s logom podujatia. Preteky zahŕňajú ceny na losovanie. Rovnako sa vyžaduje súhlas so spracovaním osobných údajov organizátormi a spoluorganizátormi podujatia, ako aj súhlas so zverejnením fotografií účastníkov vzniknutých počas podujatia slúžiacim na informáciu o podujatí a propagáciu podujatia (GDPR).
Požadované vybavenie : Cyklistická prilba, GPS alebo kamerové zariadenia, mobilný telefón.
Odporúčané vybavenie : Zariadenie potrebné na prežitie v prírode (zápalky, nože, tepelná fólia z hliníkovej fólie), základná lekárnička, náhradné batérie, svetlomety pláštenka a náhradné oblečenie. Po minuloročných skúsenostiach organizátori odporúčajú silné svetlo a používanie GPS alebo mobilného telefónu s tou správnou GPS aplikáciou na navigáciu, čo zabráni zbytočným oneskoreniam najmä v noci.
Ako jazdiť, odpočívať a spať : Rozhodnite sa, ako dlho budete jazdiť, kedy a ako dlho budete odpočívať. Preteky sú nepretržité, organizátor neposkytuje miesto na občerstvenie ani odpočinok. Je na každom účastníkovi, aby si rezervoval ubytovanie, alebo tábor na trati (na území NP SLRAJ a v jeho ochrannom pásme iba na povolených miestach).
Klasifikácia : Preteky nemajú žiadne prerušenia a poradie je určené časom na cieľovej čiare pretekov. Lehota na dokončenie trasy je 33 hodín. Po obmedzení sa výsledky interpretujú a vyhlásia sa ceny z tomboly. Okrem toho budú všetci účastníci, ktorí dosiahnu cieľovú čiaru nad tento limit, pridaný do zoznamu výsledkov pretekov. Dňa 21. júla 2018 bude cieľová rovina otvorená do 20.00 hod.
Pravidlá e-bike: V kategórii elektrobicyklov nie je povolená výmena batérií na trati. Batérie budú pred štartom označené a kontrolované v cieli.

Trasy pretekov

 

Hlavná trať

Vzdialenosť: 333 km
Prevýšenie: 8 291 m
Povrch: Asfalt cca 60%,
spevnené lesné cesty cca 40%
  

   Skrátená trať

Vzdialenosť: 222 km
Prevýšenie: 5 585 m
Vzdialenosť: 111 km
Prevýšenie: 3000 m
Povrch: Asfalt cca 30%,
spevnené lesné cesty cca 70%

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu trasy.
Oficiálny záznam GPS nude prístupný dva týždne pred štartom

Profil trasy 333km

Profil trasy 222km

Profil trasy 111km